IN-ECO - Air and Vacuum Components - Sertifikāti IN-ECOAir and Vacuum Componentswww.in-eco.lv

Sertifikāti

CE

 

 Apzīmējums "CE" apstiprina to, ka produkts atbilst galvenajām Eiropas tehnisko normu (direktīvu) prasībām, kas attiecas uz šo produktu, un ka atbilstība ir pierādīta, ievērojot noteiktu atbilstības novērtēšanas procesu. Galvenās prasības ir prasības, kas attiecas uz produkta drošību, sabiedrības veselības aizsardzību, patērētāju aizsardzību, vides aizsardzību un noteiktos gadījumos arī uz savietojamību.


RoHS

 

RoHS = ir saīsinājums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2002/95/EK (2003. gada 27. janvāris) par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment). Tās mērķis ir ierobežot sešu direktīvā norādīto vielu izmantošanu tādu elektrisko un elektronisko iekārtu, kas lielos daudzumos nokļūst atkritumu poligonos, ražošanā, šādā veidā veicinot personu veselības un vides aizsardzību. Iekārtu ražotāji nes atbildību par to, ka to izstrādājumi nesatur nevienu no minētajām sešām aizliegtajām vielām lielākā daudzumā, nekā ir atļauts direktīvā. Kaut arī direktīva ir saistoša tika ES, tomēr tā ir jāievēro arī visiem tiem elektronisko iekārtu ražotājiem ārpus ES, kas vēlas importēt savus produktus ES dalībvalstīs. Līdzīgu principu ievēro arī virknē valstu ārpus ES, piemēram, Šveicē, ASV, Ķīnā un Dienvidkorejā.


HSE politika


Filozofija, saskaņā ar kuru darbojas sabiedrība "IN-ECO", ir "veselība, drošība un vides aizsardzība".
Papildus sabiedrības attīstībai mēs pievēršam lielu uzmanību arī drošiem un veselīgiem mūsu darbinieku darba apstākļiem, kā arī sadarbībai ar tiem darījumu partneriem, kuri ar savu darbību un produktiem veicina vides aizsardzību.


Lai realizētu savu filozofiju, esam paziņojuši par šādiem nodomiem:

  • Konsekventi pildīt visus pienākumus, kas izriet no juridiskajām un citām prasībām saistībā ar vides aizsardzību;

  • Sadarboties ar ražotājiem, kuri izmanto materiālus, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/95/EK (27.01.2003.) par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās prasībām (RoHS);

  • Produktu izstrādē, ražošanā un apstrādē izmantot tikai tādus materiālus un tehnoloģijas, kas ļauj izmantot otrreizējās izejvielas un taupīt enerģiju;

  • Pastāvīgi uzlabot savu darbību un mūsu darbinieku darba apstākļus tā, lai samazinātu to negatīvo iespaidu uz vidi, kā arī uz darba drošību un higiēnu;

  • Ar konsekventas profilakses palīdzību izvairīties no avārijām un situācijām, kuru rezultātiem varētu būt negatīva ietekme uz vidi un darbinieku veselību;

  • Ekspluatēt savas iekārtas un tehnoloģiju saskaņā ar vides aizsardzības principiem, neatbilstošās iekārtas un tehnoloģiju aizstājot ar piemērotākām un jaudīgākām;

  • Izvairīties no negadījumiem un traumām, kas varētu rasties mūsu ierīču lietotājiem;

  • Palielinot mūsu ierīču izplatīšanu, veicināt vides aizsardzību, tostarp notekūdeņu attīrīšanu;

  • Izmantot un uzlabot darbinieku izglītību ar mērķi paaugstināt to apziņu par apkārtējo vidi, to profesionālās zināšanas un atbildību vides aizsardzības jomā;

  • Popularizēt vides aizsardzības un vides pārvaldības principus arī mūsu līgumpartneru vidū, kā arī dot priekšroku tiem partneriem, kas ievēro analoģiskus principus;


Kvalitātes vadība


Mūsu visaugstākā prioritāte ir pilnīgi apmierināts klients, tajā pat laikā ievērojot visas tiesību aktu un ētikas normas. Mēs izturamies atbildīgi pret saviem parteriem, viens pret otru un pret vidi. Vadām savu sabiedrību ilgtspējīgas attīstības garā, pastāvīgi paaugstinot savu darbinieku kvalifikāciju un viņu motivāciju strādāt kvalitatīvāk un ar lielāku atdevi.

© 1996 - 2024 IN-ECO. All rights reserved. | E-mail: info@in-eco.lv